jasongy
一代宗师

[2022] [大陆] [动画] [连载] [BT下载][斗破苍穹 年番][更至28集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 斗破苍穹

◎片 名 斗破苍穹 年番

◎年 代 2022

◎产 地 中国大陆

◎类 别 动画/奇幻/冒险

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2022-07-31(中国大陆)

◎豆瓣评分 7.1/10 from 4995 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35560094/

◎集 数 52

◎片 长 24分钟

◎编 剧 天蚕土豆 Hu Li

    袁洁 Jie Yuan

◎主 演 陈奕雯 Yiwen Chen

    黑石稔 Yuxuan Liu

    郭鸿博 Hongbo Guo

    王宇航 Yuhang Wang

    赵洋 Yang Zhao

    刘以嘉 Yijia Liu

    曹真 Zhen Cao

    海帆 Fang Hai

    筱筝 Xiaozheng

    袁国庆 Guoqing Yuan

    柯暮卿 Muqing Ke

    戴海嘉 Haijia Dai

    吕书君 Shujun Lv

    小忻 Xin Xiao

    沈达威 Dawei Shen

    孙晔 Ye Sun

    刘垚 Yao Liu

    谢添天 Tiantian Xie

    符冲 Chong Fu

    鹏小胖 Pengfei Zhang

    杜晴晴 Qingqing Du

    许棕哲 Zongzhe Xu

◎简 介

 三年之约后,萧炎终于在迦南学院见到了薰儿,此后他广交挚友并成立磐门;为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇,他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……25 个附件 售价 大小 下载 时间

DPCQNF.2022.EP01-04.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 16.96K 231 次 1月前

DPCQNF.2022.EP05.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.66K 140 次 1月前

DPCQNF.2022.EP06.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.44K 133 次 1月前

DPCQNF.2022.EP07.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.72K 140 次 1月前

DPCQNF.2022.EP08.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.22K 161 次 1月前

DPCQNF.2022.EP09.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.73K 140 次 1月前

DPCQNF.2022.EP10.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.97K 126 次 1月前

DPCQNF.2022.EP11.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.26K 112 次 1月前

DPCQNF.2022.EP12.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.81K 112 次 1月前

DPCQNF.2022.EP13.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.45K 119 次 1月前

DPCQNF.2022.EP14.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.40K 147 次 1月前

DPCQNF.2022.EP15.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.05K 161 次 1月前

DPCQNF.2022.EP16.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.07K 175 次 1月前

DPCQNF.2022.EP17.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.62K 182 次 1月前

DPCQNF.2022.EP18.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.58K 210 次 1月前

DPCQNF.2022.EP19.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.97K 245 次 1月前

DPCQNF.2022.EP20.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.13K 252 次 1月前

DPCQNF.2022.EP21.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.65K 238 次 1月前

DPCQNF.2022.EP22.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.63K 238 次 1月前

DPCQNF.2022.EP23.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.42K 252 次 1月前

DPCQNF.2022.EP24.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.20K 322 次 1月前

DPCQNF.2022.EP25.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.95K 434 次 1月前

DPCQNF.2022.EP26.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.63K 693 次 1月前

DPCQNF.2022.EP27.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.91K 2723 次 1月前

DPCQNF.2022.EP28.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.18K 3451 次 1月前

#1楼
发帖时间:2023-01-29 23:06:57   |   回复数:2
JYLin26
一派掌门
Thanks
1月前 #2楼
mzb520
一派掌门
支持下。
1月前 #3楼
游客组