EMILY
一代宗师

[2022] [大陆] [爱情] [连载] [BT下载][简言的夏冬][更至46集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 简言的夏冬 /商业调查师

◎片 名 简言的夏冬

◎年 代 2022

◎产 地 中国大陆

◎类 别 爱情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2022-08-24(中国大陆)

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11486212/

◎豆瓣评分 4.9/10 from 4251 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30181386/

◎集 数 44

◎片 长 45分钟

◎导 演 刘一志 Yizhi Liu

    韩冬 Dong Han

◎编 剧 肖湘宁 Xiangning Xiao

    吴瑶 Yao Wu

◎主 演 朱亚文 Yawen Zhu

    万茜 Qian Wan

    张萌 Alina Zhang

    袁文康 Wenkang Yuan

    张子健 Zijian Zhang

    薛皓文 Haowen Xue

    范帅琦 Shuaiqi Fan

    龙政璇 Zhengxuan Long

    贾本初 Benchu Jia

    蒋方婷 Fangting Jiang

    卢钲 Senbao Lu

    何涌生 Yongsheng He

    王璟彦 Jingyan Wang

    韦奕波 Yibo Wei

    徐玉兰 Yulan Xu

    严志平 Zhiping Yan

    洪佳宁 Jianing Hong

    屈刚 Gang Qu

◎简 介

 夏冬(朱亚文 饰)身为金牌商业调查师,在进行一次尽职调查时遭遇困境,随着调查的深入,更揭开了他最伤痛的旧日疮疤。面对种种谎言和重重阴谋,他坚持探寻真相、守护诚信,与优秀的女调查师简言(万茜 饰)搭档,共同对抗商业欺诈。26 个附件 售价 大小 下载 时间

The.Investigator.2022.EP01-02.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.19K 413 次 5天前

The.Investigator.2022.EP03-04.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.11K 294 次 5天前

The.Investigator.2022.EP05.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.50K 287 次 5天前

The.Investigator.2022.EP06.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.61K 273 次 5天前

The.Investigator.2022.EP07-10.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 17.98K 350 次 5天前

The.Investigator.2022.EP11-12.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 10.31K 287 次 5天前

The.Investigator.2022.EP13-14.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.17K 280 次 5天前

The.Investigator.2022.EP15-16.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.95K 273 次 5天前

The.Investigator.2022.EP17-18.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.27K 259 次 5天前

The.Investigator.2022.EP19.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.26K 252 次 5天前

The.Investigator.2022.EP20-21.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.09K 280 次 5天前

The.Investigator.2022.EP22-23.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.21K 273 次 5天前

The.Investigator.2022.EP24-25.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.33K 287 次 5天前

The.Investigator.2022.EP26.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.38K 287 次 5天前

The.Investigator.2022.EP27-28.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.03K 308 次 5天前

The.Investigator.2022.EP29-30.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.23K 448 次 5天前

The.Investigator.2022.EP31.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.50K 315 次 5天前

The.Investigator.2022.EP32-33.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.31K 329 次 5天前

The.Investigator.2022.EP34-35.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.25K 329 次 5天前

The.Investigator.2022.EP36.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.75K 329 次 5天前

The.Investigator.2022.EP37.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.14K 392 次 5天前

The.Investigator.2022.EP38-39.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.15K 385 次 5天前

The.Investigator.2022.EP40.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.42K 434 次 5天前

The.Investigator.2022.EP41-42.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.29K 567 次 5天前

The.Investigator.2022.EP43-44.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.13K 875 次 5天前

The.Investigator.2022.EP45-46.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.40K 2415 次 5天前

#1楼
发帖时间:2022-09-24 02:47:45   |   回复数:0
游客组