jwj009
一派掌门

[2024] [大陆] [喜剧] [连载] [夸克下载][大理寺少卿游][第1-12集][WEB-MP4/4.8G][国语中字][1080P]

-->

[夸克下载][大理寺少卿游][第1-12集][WEB-MP4/4.8G][国语中字][1080P]◎译 名 大理寺日志/White Cat Legend


◎片 名 大理寺少卿游


◎年 代 2024


◎产 地 中国大陆


◎类 别 喜剧/悬疑/古装


◎语 言 汉语普通话


◎上映日期 2024-02-20(中国大陆)


◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt28467848/


◎豆瓣评分 /10 from 0 users


◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/35040041/


◎集 数 36


◎片 长 45分钟


◎导 演 王威 Wei Wang


◎编 剧 魏思远 Siyuan Wei / 黑玉 Heiyu / 姜来 Lai Jiang / RC R·C


◎主 演 丁禹兮 Yuxi Ding


    周奇 Qi Zhou


    魏哲鸣 Zheming Wei


    丁嘉文 Jiawen Ding


    张奕聪 Yicong Zhang


    冯满 Man Feng


    娃尔 Er Wa


    任敏 Min Ren


    孙美林 Meilin Sun


    杨亘 Gen Yang


    何奉天 Fengtian He


    汪汐潮 Xichao Wang


    金梦翼 Mengyi Jin


    于荣光 Rongguang Yu


    刘敏 Min Liu


    刘亚津 Yajin Liu


    洪剑涛 Jiantao Hong


    马书良 Shuliang Ma


    赵滨 Bin Zhao


    温峥嵘 Zhengrong Wen


    张瑶 Yao Zhang


    王同辉 Tonghui Wang


    连奕名 Yiming Lian


    葛四 Si Ge


    陈思斯 Sisi Chen


    孙斌 Bin Sun


    王茂蕾 Maolei Wang


    言杰 Jie Yan


    张熙然 Xiran Zhang


    裴佳欣 Jiaxin Pei


    萧松原 Songyuan Xiao


    马驰 Chi Ma


    叶新宇 Xinyu Ye
◎简 介
 


 受女皇赏识的白猫李饼(丁禹兮 饰)被封为大理寺少卿,大理寺众人在李饼的带领下,拨开神都层层迷雾,在相互扶持中坚守内心正义的故事。


 


 该剧为高分人气动漫《大理寺日志》首部漫改真人剧。


下载地址:


https://pan.quark.cn/s/ff491fa010ec


#1楼
发帖时间:2024-02-23 21:37:34   |   回复数:0
游客组